Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer

 

 

 

Om M97

Århus Miljøgruppe M97 - et vågent øje på miljøet

 

Politiske beslutninger påvirker borgernes tilværelse - det er meningen med dem.

 

I et moderne samfund er påvirkningen meget stor - og der er behov for, at nogle kigger politikere og forvaltninger efter i sømmene.

 

Der er brug for en konstruktiv, kritisk offentlighed - dels i medierne, dels i foreninger og blandt borgerne i det hele taget.

 

Men i et moderne samfund - og især i en storby - kan alle ikke følge med i alt. Eller rettere: ingen kan følge med i alt.

 

Århus Miljøgruppe M97 har gjort det til sin opgave at prøve at følge med i planer og beslutninger af særlig betydning for miljø, sundhed og trivsel i Århus og give mod- og medspil til de offentlige myndigheder.

 

Det drejer sig især om planlægning, trafik, støj og luftkvalitet.

 

 

Kritisk og konstruktiv

 

M97 lægger vægt på at være kritisk og samtidig konstruktiv; her nogle eksempler:

 

 

- Vi var fra foreningens start i 1997 meget kritiske i forhold til udvidelsen af Århus Havn (Masterplanen), ikke mindst på grund af problemerne med     trafikbetjening af havnen.

 

Vores forslag til en løsning med et elektrisk shuttletog er et konstruktivt    alternativ til forslaget om en lastbiltunnel under Marselis Boulevard.

 

 

- M97 var også engageret i protesterne mod Bruuns Galleri - herunder de fejlagtige visualiseringer, som skjulte den virkelige højde på byggeriet.

 

 

- Vi har længe haft konstruktive forslag til udvikling af den kollektive transport i Århus-området med et sammenhængende net af letbaner, som både kan være et miljømæssigt positivt alternativ til den stadigt mere belastende biltrafik og et miljømæssigt fremskridt i forhold til de dieseldrevne busser.

 

Men vi forholder os kritisk til det letbaneforslag, som Århus Kommune og   Århus Amt har fremlagt.

 

 

- M97 kom med et udførligt kritisk og konstruktivt bidrag til Trafikplan for Århus Midtby.

 

 

- M97 har deltaget i debatten om de nye byområder i Nordhavnen.

 

 

-      M97 har leveret en konstruktiv kritik af den første klimaplan for Århus.

 

 

 

Læs nærmere under fanebladet temaer

 

 

Opdateret 14. maj 2009

 

Vedtægter

 

Bestyrelse

 

Bliv medlem

 

Årsberetninger og referater fra generalforsamlinger