Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer

Offentlig debat 2008

M97 bidrag

2008

 

25. juni 2008  Læserbrev i Århus Stiftstidende

Champagne eller gravøl?

Af Aase Sinding Kjær, M97

 

Miljørens: I Århus Stiftstidende kunne man 21. juni læse, at borgerne i Skovby glæder sig til, at Jysk Miljørens flytter til Århus Havn. De drikker ligefrem champagne, fordi de nu slipper for lugt, dioxinudslip og eksplosionsfare.

 

For beboerne ved havnen er det desværre mere relevant at drikke gravøl. Nu har vi to gange på kort tid været truet af ulykker på Oliemøllen. Er der noget at sige til, at mange bliver nervøse ved lyden af ambulancer? Nu tilføjes endnu en virksomhed, som til daglig vil øge stanken og den sundhedsfarlige forurening, og som desuden øger risikoen for en katastrofe i området.

 

Det er fint for Skovby, men er det fornuftigt at flytte en sådan virksomhed til et langt tættere beboet område? Evakuering vil være på det nærmeste umulig.

 

Et byrådsmedlem udtalte for nylig, at når det »engang imellem« lugter fra havnen, så er det lugten af penge! Forhåbentlig tjener virksomhederne penge, men overskuddet går til ejere/aktionærer, som kun sjældent bor i byen. Arealleje m.v. giver havnen en indtægt, som ikke kommer byen til gode - havnen betaler end ikke selskabsskat.

 

De ansatte betaler skat til byen, hvis de bor her, men det gør ansatte i ikke-farlige virksomheder jo også. Og Miljørens beskæftiger kun syv personer. Så jeg spørger på ny: Hvad er begrundelsen for at lade Miljørens flytte til havnen?

 

Der sker ulykker på ­farlige virksomheder, herunder skibe, både i Århus og i eksempelvis Holstebro og Esbjerg. Og den daglige forurening er farlig. Derfor bør havne og forurenende virksomheder ikke placeres/udbygges ud for store byer.

 

 

14. maj 2008 Læserbrev i Århus Stiftstidende

Byrådet ser stort på borgernes sundhed

Farligt affald hører ikke hjemme midt i Århus

Af Aase Sinding Kjær, M97

 

Byrådet har tilladt Jysk Miljørens at flytte fra Skovby ved Galten til Århus Havn. Virksomheden bearbejder farligt affald - for eksempel olieaffald.

 

Byrådet har hermed ­endnu en gang fuldstændig tilsidesat hensynet til borgernes sundhed. Middellevetiden i Århus er ellers faldende, mens den i ­resten af landet er stigende. Der er åbenbart heller ­ikke tænkt på at gøre de nye bolig­områder ved havnen attraktive.

 

Begrundelsen er tilsyneladende kun, at Miljørens er samfundsgavnlig, og at man kan bruge overskudsvarmen.

 

Det sidste er ikke tilstrækkelig grund til at ­bygge endnu en farlig fabrik på havnen tæt ved ­store beboelsesområder. Og at virksomheden er gavnlig, gør den jo ikke mindre farlig.

 

Der er eksempelvis ­dioxin og andre stærkt ­giftige stoffer i røgen. Der er brand- og eksplosions­fare, og lastbiler med kemi-affald skal køre gennem tæt bebyggede og stærkt trafikerede områder. Opstår der brand i en sådan lastbil, kan det have ­katastrofale følger.

 

Miljørens har pænt lovet at ­begrænse lugtgenerne i ­Århus. Det lykkedes imidlertid langt fra i Skovby, selv om produktionen dér var mindre. Og i Århus vil lugten blive blandet med ­alle de kemikalier, som ­havnens øvrige virksom­heder udleder.

 

Mange tror måske, at det afgørende er, hvor meget (og hvad) disse virksomheder samlet udleder. Men hver virksomhed bedømmes, som om den var den eneste på stedet. Ingen ved, hvad der sker, når mange forskellige stoffer blandes. Og ingen har overblik over virkningen af den samlede udledning fra havnevirksomhederne.

 

Politikerne skylder borgerne en forklaring. Miljørens kunne jo blive i Skovby med langt færre be­boere og mindre trafik ­eller flytte til et andet sted, hvor borgerne ikke i forvejen er ­belastet af farlige fabrikker.

 

At Århus Havn vil få øgede indtægter, gavner ikke ­byen - havnen betaler ikke selskabsskat. Og antallet af arbejdspladser er kun ca. syv.

 

Det lille land Bhutan har i mange år prioriteret brutto­nationallykke over bruttonationalvækst. Måske skulle Århus Byråd tage på studietur til Bhutan?

 

 

Opdateret 7. august 2008