Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer

26. april 2006  Læserbrev i Århus Stiftstidende

Letbanen er nu en hastesag

Indfaldsvejene: Køerne koster op mod en mia. årligt

Af Knud Jørgensen og Palle Bendsen

 
"Danmarks længste p-plads." Således omtales byens indfaldsveje i Århus Stiftstidende 13. april. Beregninger viser, at alene på tre af vejene koster kødannelserne 200 mio. kr. om året. I Århus Miljøgruppe M97 mener vi, at medregnes de øvrige veje samt trængslerne omkring nærbanen, så nærmer vi os den halve milliard kr. om året. Men ikke alene trængslerne koster penge.
Når man yderligere medregner, at benzin- og dieselosen fra de mange person- og lastbiler koster ligeså mange menneskeliv som trafikulykkerne med hospitalsudgifter med videre, så nærmer vi os en hel mia. kr. om året. Et tal, der ikke er usandsynligt, når vi
sammenligner med tallene fra hovedstaden.
Rådmand Peter Thyssen peger på skinnebåren trafik som en effektiv løsning på de mange voldsomme problemer. Heri er Århus Miljøgruppe M97 ganske enig. Til havnens lastbiltrafik vil vi gerne foreslå det billige shuttletog via Banegraven i stedet for den kostbare tunnel under Marselis Boulevard. Derved spares mindst 800
mio. kr.
    
Til aflastning af biltrafikken foreslår Århus Miljøgruppe M97 en moderne letbane på de store busruter samt de to små nærbaner. I den foreliggende situation mener vi, at det vil være mest aktuelt at lægge letbanens første etape fra Lystrup og ad Grenaavej gennem byen til Bruunsbro/Århus H, og senere til Kongsvang, anslået 1,5 mia. kr., og forventet stats- tilskud 70 -75 procent.
Fordelene ved denne linje er mange. Viadukten ved Grenaavej bortfalder. Det samme gør barrieren langs havnen, da sporene mellem Århus H og Lystrup kan fjernes, og Grenaabanen fra Lystrup forbindes med hovedbanen ved Mundelstrup. Alene denne første
etape af letbanen vil medføre mange trafikale forbedringer, som byen har ventet på i mange år.
Letbanens anden etape vil Århus Miljøgruppe M97 foreslå fra Skejby Sygehus, hvor der oprettes en fælles terminal for letbanen og en del af de regionale rutebiler. Denne etape føres ad Randersvej og videre gennem byen ad første etape. Efter vort forslag må det kunne undgås at nedrive huse og fælde træer.
    
Foruden omkostningerne ved kødannelserne mener Århus Miljøgruppe M97, at det er ligeså vigtigt at fokusere på benzin- og dieselosens belastning af borgere og miljø i form af sygdom og i nogle tilfælde
dødsfald. Derfor er etableringen af letbanen nu en hastesag.

Offentlig debat 2006

M97 bidrag