Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer

7. september 2006 

I tre stort opsatte artikler af Peter Poulsen står M97 frem med en kraftig kritik af rådmand Peter Thyssen og Århus Kommunes letbaneforslag – og præsenterer sit eget forslag.

M97 rejser kritik af letbane-hast

Miljøforkæmpere har deres eget forslag og siger, at borgerne ikke bliver inddraget ordentligt.

I den første artikel siger Knud Jørgensen, M97, bl.a. :

”Det fungerer ikke med at inddrage borgerne. Jeg har læst reglementet for den fine Århus-model for borgerinddragelse. Deri står, at det er obligatorisk at inddrage borgerne i processen. Men jeg har ikke set noget til inddragelse. Ingen har spurgt borgerne”.  

 […] ”Der har ikke været en ordentlig, officiel høring af borgerne, inden kommunen snart river det halve af Randersvej ned. Politikerne lægger kun ét projekt frem, for det vil de have vedtaget”, kritiserer Knud Jørgensen.

    ”- De synes uden tvivl, at det er det bedste for byen. Og derfor vil de ikke diskutere.

    - Havde de derimod sagt: Nu har vi i nogen tid drøftet både jeres forslag og vores eget. Borgerne har været med i drøftelsen. Vi har bedømt situationen, og vi synes, at jeres forslag ikke duer. Ja, se, så havde det været noget andet.”

Ryster kritikken af sig

Peter Thyssen afviste kritikken af stil og handlinger sådan:

”- Byrådet vedtog 10. august sidste år indstillingen om letbaner. Heri beskrives, hvordan Århus-modellen inddrages, og der blev som planlagt holdt et borgermøde. Det samme gjaldt indstillingen om busprioritering på Randersvej.”

Peter Thyssen tilføjede, at der har været en omfattende dialog med de beboere og erhvervsdrivende, der bliver påvirket direkte og lægger vægt på, at mange beslutninger ikke er truffet endnu.

Ved en kommende vvm-analyse bliver der rig lejlighed til at fremsætte forslag og komme med alternative løsninger. Reglerne siger, at en offentlig myndighed som minimum skal få belyst sit hovedforslag og en nul-løsning, altså at gøre ingenting. Det kræves ikke, at man for eksempel også får vurderet M97's idéer.

 

7. september 2006

Ingen dieselmotorer i midtbyen

M97 fraråder at blande elektriske letbane/sporvognstog med jernbanerne.


I den tredje artikel af Peter Poulsen præsenteres M97’s forslag af Knud Jørgensen:
”Ét er elegante, elektriske sporvogne eller letbanetog, der kører rundt inde i byen og ud til forstæderne. Et ganske andet er toget til Grenaa eller Odder. M97 vil ikke blande disse to ting. Det er håbløst at begynde at slæbe store dieselmotorer med som ekstrakraft på byens nye letbane, mener gruppen.”

”[…] ude i Europa sørger man for at lægge letbanerne ind gennem midtbyen […]. Og […] vi [kan] ikke se nogen grund til at fordyre det hele ved at anskaffe de såkaldte dual-køretøjer (både el og diesel, red.). De vejer 1200 kilo ekstra og er dyrere både i indkøb og drift.”

7. september 2006

Den sidste artikel omhandler den ændring, der er sket med kommunens plan fra 2001 til 2005 (2007), nemlig at letbanen nu skal tænkes ”udefra og ind” i stedet for ”indefra og ud”.

For hele Østjylland

M97 vil ikke have kombineret el- og dieseldrift gennem byen.
Peter Thyssen kan omvendt ikke se idéen i, at rejsende til Djursland skal skifte tog i Lystrup. Om linjeføringen konstaterer han, at der ligger en hel del professionelle analyser af økonomi og passager-grundlag bag de foreløbige planer. Også den om at bruge de mange eksisterende spor til at komme i gang på.
- Jeg er overbevist om, at der bliver rig lejlighed til offentlig debat om linjeføringerne i de senere etaper, inden vi når så langt, tilføjer han.
Vigtigt for rådmanden er også at understrege, at letbane-projektet ikke
kun handler om Århus Midtby. Det skal give et markant løft i hele Østjylland, og derfor skal man også se på forbindelser til alle de større nabobyer, blandt andre Hinnerup og Hadsten.
Kun på to punkter er M97 og Peter Thyssen ganske enige:
Letbaner er fremtidens kollektive transport. Og staten bør betale langt størstedelen af investeringen.

 

6. juni 2006  Læserbrev i Århus Stiftstidende

Letbane men ikke på bekostning af de svage

Af Knud Jørgensen
LETBANE: I anledning af Lotte Sørensens indlæg om de 500 mio. kr. til letbanen vil Århus Miljøgruppe M97 gerne fremhæve følgende:
    Først og fremmest bekymrer det os, at vi ikke har været gode nok til at forklare, hvorfor vi har fremsat ønske om en letbane i Århus. Dernæst vil vi gerne henvise til vort indlæg i Århus Stiftstidende 26. april, hvori vi redegør for, at biltrafikken som helhed belaster borgere og miljø med et beløb på ca. 1.000 mio. kr. om året. Beløbet er fordelt på trængsel, ulykker, sygdom, hospitalsudgifter mm.
    Århus Miljøgruppe M97 kan i øvrigt pege på visse besparelsesmuligheder i det offentliggjorte
letbane-projekt, såsom unødvendige busbaner, viadukt, busstop, fældning af træer, mulighed for at skåne husejere m.v.
    Selvfølgelig er letbanen dyr. Og den må ikke anlægges på bekostning af velfærden for børn og gamle og svage medborgere. Derfor er vores anbefaling at benytte den udenlandske model, hvorefter staten skal deltage med 70-75 procent. Letbanen vil tilbyde en behagelig transport for alle, blandt andet folk uden bil, ældre, handicappede, der alle vil nyde godt af den lave indstigning uden trin.

Offentlig debat 2006

M97 bidrag og omtale