Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer

16. november 2006

I en artikel af Peter Poulsen blev M97 plan præsenteret.

Miljøfolk kræver at blive hørt

Letbanen er for stor en investering at overlade til Peter Thyssen, siger M97 og lægger egen plan frem.

”Århus Kommune vigter sig af en særlig model for at høre borgerne i alle vigtige sager: Århus-modellen for borgerinddragelse. Men det er tomme ord. Så nu præsenterer vi det modsatte: Århus-modellen for kommune-inddragelse.

Sådan lyder det fra miljøbevægelsen M97 i Århus. I går præsenterede M97 sit forslag til, hvordan Århus-området kan blive forsynet med et forureningsfrit letbane-system. Det skal gøre noget effektivt ved biltrafikken og de forstoppede indfaldsveje. 

”Hvor Peter Thyssen og hans embedsmænd vil lægge ud med at forbinde Odderbanen og Grenåbanen, starter M97 fra Bruuns Bro gennem Busgaden og Nørregade til Nordre Ringgade og Grenåvej til Lystrup. Så er de eksisterende nærbaner forbundet. Men ind gennem centrum og med tørskoet omstigning i begge ender.”

 

22. oktober 2006 Læserbrev i Århus Stiftstidende

Thyssens sparekatalog

Af Knud Jørgensen og Hans Pedersen

Letbane: I anledning af at Århus skal spare 410 mio. kr., vil Århus Miljøgruppe M97 fremsætte spareforslag, der er mulige, hvis letbanens første etape føres ad Grenåvej til Lystrup og ikke ad Randersvej. Dermed kan denne overtage nærbanens passagerer. Tilbage på nærbanen bliver så togene til/fra Grenaa samt - om natten - godstogene.

Herefter bliver der ikke brug for viadukten (65 mio. kr.) eller tværforbindelsen fra Lystrup til Mundelstrup (250 mio. kr.). Busserne bliver der heller ikke brug for (95 mio.kr.) Disse mulige besparelser udgør tilsammen 410 mio. kr.

For at sikre letbanens økonomi og miljøet vil vi foreslå, at letbanen erstatter busserne på de store busruter og de stærkt belastede indfaldsveje.

I stedet for de forholdsvis dyre DUAL-letbaner til hele systemet, foreslår vi rent eldrevne letbaner til brug i by og forstæder, og "rent" dieseldrevne letbaner til brug "ude på landet". Desuden mener vi, at fem minutters drift vil give for stor kapacitet. I Kassel anvendes 15 minutters drift.

Det undrer os, at rådmanden kun søger om 50 procents statsdeltagelse. Da Trafikministeriet i 1995 skrev, at mange lebane-projekter i udlandet kunne regne med 75 procent eller mere som statens bidrag - for ikke at nævne hovedstaden, der jo kan regne med 100 procent.

Endelig undrer det os, at byrådet ikke vil lade undersøge, om den dyre Marselis-tunnel kan erstattes af det billigere og miljøvenlige shuttletog: Sparemulighed cirka 1500 mio. kr.!

 

26. september 2006  Læserbrev i Århus Stiftstidende

Ikke sværbane men letbane

Af Knud Jørgensen

LETBANEN: Rådmand Peter Thyssen kan kun se sin egen løsning til en letbane, uanset talrige debatbreve med velmente, gode råd om mulige alternative løsninger. Af artiklen i Århus Stiftstidende 28.8. fremgår, at letbanen skal have to driftsformer, strøm og diesel, hvorfor der skal anskaffes dyre og tunge dual-hybrider til letbanen.

Men når der så kommer skærpede krav fra EU om dieseldrift i byerne, står vi med en række utilpassede køretøjer.

Århus Miljøgruppe M97 finder det uheldigt at blande letbanedrift med jernbanedrift. M97 har altid anbefalet letbane på de store buslinjer. Så kan de to små nærbaner senere integreres i takt med den videre udbygning. Derved undgås, at letbanen forsinkes.

M97 har aldrig tænkt, at man skulle køre helt til Grenaa i "sporvogn". Heller ikke, at projektet skulle kræve store indgreb i bygninger og natur, som det er planlagt på Randersvej. Her begår man nogle fundamentale fejltagelser: Der planlægges overflødige busbaner, overflødige parallelle buslinjer inkl. busstop. Halvdelen af letbanens stop er lagt "efter" lyskrydsene i stedet for "før." Og den voldsomme trafik fra motorvejen ender ved Nørreport i de trafikdæmpede veje langs havnen.

Letbanen optager ikke plads på Århus H, da den centrale terminal kan anlægges på Bruuns Bro. Og Grenaabanens passagerer skal ikke via Lisbjerg og Skejby, for at komme til Århus H. Vi foreslår, at nærbanens skinner og bomme bevares til Grenaatogene. Og godstogene kan benytte dem om natten.

Letbanens første etape kan overtage nærbanens passagerer. M97 mener derfor, at der ikke bliver brug for viadukten. Og nærbanens barrierevirkning langs havnen og i Risskov bliver væsentligt formindsket.

Offentlig debat 2006

M97 bidrag