Kastaniealleen fældes

 

3. juni 2008

 

I dag er fældningen af kastaniealleen i Universitetsparken i fuld gang.

 

Den 19. maj havde M97 foretræde for Teknisk Udvalg , hvor vi argumenterede for

 

1) at fældningen af træerne ikke kan begrundes i letbaneprojektet

2) at det vil stride mod byrådets nyligt vedtagne målsætning* om at gøre Århus CO2-neutral i 2030.

3) at, hvis man skrider til fældning, bør lokalplanerne ændres først

 

Se et sammendrag af M97’s fremstilling ved foretrædet den 19. maj 2008

 

Læs mere nedenfor om M97’s syn på denne massakre på det grønne - i letbanens navn!

 

Udvalget (og hermed byrådet) har valgt at se bort fra den indsigelse.

 

* se i disse tekster:

Budgetforliget  side 9

Pressemeddelelse fra Borgmesterens afdeling

Bilag til budgetforliget

______________________________________________________________________________________

 

M97 arrangerede sammen med Jyder Mod Overflødige Motorveje, Klimabevægelsen Århus; Kollektiv Trafik Forbund og Natur & Ungdom en cykeldemonstration den 8. maj under overskriften REN LUFT I ÅRHUS til fordel for letbanen og imod Århus Kommunes planer om at fælde blodbøgen på Randersvej og Kastaniealleen i Universitetsparken.

 

Se mere om demonstrationen her  

Opdateret 3. juni 2008

LETBANE i Århus

 

Århus Miljøgruppe M97 afleverede 2. april 2008 et høringssvar til Århus Kommune i forbindelse med forberedelse af en ændring af kommuneplanen forud for etablering af en letbane fra Århus H via Randersvej til Skejby, Lisbjerg og Lystrup.

 

Læs høringssvaret her

 

I høringssvaret skriver vi bl.a.

 

”Letbanen skulle jo overflødiggøre en stor del af personbiltrafikken. Og lastbiltrafikken til Nordhavnen er væk, før letbanen bliver anlagt. Men det fremgår, at Århus Kommune ikke vil begrænse biltrafikkens nuværende rådighed over vejarealet. Det betyder f.eks. på Nørrebrogade, at kastaniealléen langs Universitetet og træer i Vennelystparken må fældes.

 

Det får det til at se ud, som om det er letbanen, der vælter træerne, mens det snarere skyldes hensynet til personbiltrafikken.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort over Universitetsparken og

Vennelystparken

 

Men i den gældende lokalplan nr. 296 for området på Christiansbjerg, hvor Blodbøgen har stået i 100 år, står højt og tydeligt, at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- og hele Universitetsparken og Vennelystparken er omfattet af en bevarende lokalplan nr. 376, som stadig er gældende. Derfor kan det ikke være i orden, at Århus Kommune planlægger at fælde hverken Blodbøgen, kastanieallen eller træer i kanten af Vennelystparken.

 

Men læs selv lokalplanerne og i vores høringssvar.

 

Det er de mest akutte problemer i Letbanehistorien lige nu - fordi er træerne først fældet, så er det sket og ingen rådmand på Jorden kan skaffe dem tilbage igen.

 

Men derudover er det - som sædvanlig - spørgsmålene om Borgerinddragelse og manglen på samme og så om linjeføring og materiel, som skiller M97’s opfattelse fra Århus Kommunes.

 

 

Opdateret 2. marts 2009

Blodbøgen er fældet

Den 13. februar 2011 om formiddagen blev blodbøgen fældet.

 

NU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FØR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer