Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer

Offentlig debat 2006—2007

M97 bidrag og omtale

2007

Aktion for ren luft i Århus

4. oktober 2007

Artikel i Morgenavisen Jyllandsposten

 

 

21. februar 2007 Læserbrev i Århus Stiftstidende

Det haster med letbanen

Af Knud Jørgensen og Palle Bendsen, M97

Kollektiv trafik: FN's klimapanel har nu fortalt os, hvad vi kan forvente af klimaændringer. Det kræver bl.a. større opmærksomhed på transportsektoren, både for personer og gods. Med den kollektive trafik belaster vi miljøet mindst pr. tilbagelagt kilometer. Med andre ord får vi mest miljø for pengene.

Men det forudsætter, at den kollektive trafik kører, hvor kunderne er, dvs. langs indfaldsvejene og de store buslinjers ruter gennem midtbyen. Denne forudsætning er man gået uden om i den plan, vi hidtil har set for visionen om letbane i Århus, idet man delvist benytter afsidesliggende spor. Byens trafikplanlæggere og politikere glemmer tilsyneladende Århus Byråds egen miljørigtige målsætning om "færre biler og mindre bilos i byen".

Århus Miljøgruppe M97 finder det helt i orden, at letbanen med tiden kører langt ud i regionen. Blot må man huske på, at rentabiliteten og dermed også miljøgevinsten pr. investeret krone kun er optimal langs byens nuværende store buslinjer gennem byen.

Af hensyn til borgernes sundhed og livskvalitet, samt den nuværende trafikale miljøbelastning, finder M97 det yderst vigtigt, at den moderne eldrevne letbane etableres med udgangspunkt i trængsels- og miljøproblemerne i Århus, og at den etableres nu. Den har været diskuteret i 15 år. Der må ikke gå 15 år mere, før den er en realitet.

 

2006

14. december 2006 Læserbrev i Århus Stiftstidende

Lad os lære af Prismets malplacering

Af H. Wilcken, medlem af Århus Miljøgruppe M97

Vindmøller: I 2006 offentliggjorde Århus Kommune sin "højhuspolitik", som med relevante arkitektoniske motiveringer angav, hvor i kommunen man i fremtiden ville acceptere højhuse.
Med anledning i en avisomtale for en måneds tid siden af planer om fire kæmpevindmøller på den yderste havnemole – men i øvrigt uden nogen forbindelse med havnevirksomhed – må tiden være inde til en offentlig debat om et grundlag for en "Vindmøllepolitik" for Århus Kommune.

Debatten skal have til formål at give politikerne mulighed for indseende med borgernes synspunkter inden politikerne lægger sig fast på de overordnede retningslinier, hvorefter embedsværket skal udarbejde forslag til offentlig høring.

Ifølge regionplanen er der heldigvis endnu en del uudnyttede muligheder for placering af vindmøller i Århus Kommune, hvor de miljørigtige vindmøller kan blive effektive og landskabeligt acceptable, uden at generne (støj, blink og vink) kommer til at berøre ret mange mennesker. Blink er de lysreflekser, som vingerne kaster ud over omgivelserne, og vink er den opmærksomhedskrævende bevægelse af vingerne.
En placering af fire kæmpevindmøller på Århus Havn vil forringe manges oplevelse af et af byens væsentligste aktiver: Havet. Sammen med skovene mod nord og syd udgør havet jo på flere måder et velgørende modstykke til det mere hektiske bymiljø, et
modstykke som sammen med kultursektoren får voksende betydning for byens evne til at tiltrække investeringer og højt kvalificeret arbejdskraft. 

Lad os lære af Prismets malplacering og sørge for, at vindmøllerne ikke placeres, så de forringer det aktiv, som byens forbindelse med havet altid har været.

 

12. december 2006 

Læserbrev i Århus Stiftstidende

Men husk letbanen

Af Knud Jørgensen

Togdrift: Borgmester Nicolai Wammen skriver 6. december om fremtidens togdrift mellem landets seks store byer. 

Borgmesteren nævner i den for bindelse Schweiz som det eneste land, der har dårligere rejsetider med tog end Danmark. Dette synspunkt har jeg mildt sagt vanskeligt ved at forstå. Togene i Schweiz fungerer så godt, at vi i Danmark kan lære meget af det. 

Et eksempel er de kurvestyrede tog, der hælder i kurverne, og derfor kan opnå høje hastigheder på de forhåndenværende spor uden udretninger. Det gælder bl.a. "Pendolino", der i mange år har kørt mellem Zurich og Milano. 

Ideen med hurtige tog i Danmark kom Sonja Mikkelsen med for en del år siden. Dengang viste det sig, at det var langt billigere at købe kurvestyrede tog end at foretage kurveudretninger. Men af en eller anden grund blev projektet ikke til noget. 

Når vi taler om Schweiz, så har mange byer der gennem mange år haft kollektiv trafik på skinner i form af moderne sporvogne/letbaner. Man kan med egne øjne se, hvor fantastisk en løsning det er på de trafikale problemer. 

De gode borgmestre glemmer, at danske byers store problem gen- nem flere år har været luftforureningen og trængslen på grund af de mange biler og busser på vore gader og veje. Et problem, der løses bedst med moderne elektriske letbaner. Også på dette punkt er Schweiz et godt eksempel. 

Derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi herhjemme koncentrerer os om at anlægge moderne elektriske letbaner i København, Odense, Århus og Aalborg (ca. 10 mia. kr.) iflg. ugebladet "Ingeniøren"s infrastruktur-plan, inden vi tager fat på fjerntogene (20 mia. kr.)