Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer

Arrangementer og aktioner

19. april 2007

4. oktober 2007

8. maj 2008 

 

 

 

 

Bilerne er problemet

 

 

 

 

 

 

Cykler og letbaner er løsningen

MASKER TIL FOLK I ÅRHUS

 

Otte århusianske foreninger aktionerer for REN LUFT I ÅRHUS

 

”Befolkningsundersøgelser viser, at folk, der bor tæt ved trafikerede veje, bliver mere syge. Det

drejer sig om luftvejssygdomme som astma og bronkitis, men der er også set øget dødelighed.”

Steffen Loft, professor i folkesundhed ved Københavns Universitet.

 

I Danmark kommer der 300.000 flere biler på vejene hvert år. Antallet af firehjulstrækkere stiger abnormt. Også i Århus vokser trafikken voldsomt, ikke mindst på byens indfaldsveje.

Den ikke-synlige forurening kan aflæses på målestationen i Banegårdsgade.

Specielt indholdet af partikler og kvælstofilter er alvorlig at indånde, og det er sandsynligt, at de forstærker hinanden. Halvdelen af brændstoffet til bilerne er diesel, som netop giver de farlige ultrafine partikler.

Det er tankevækkende, at der i disse år er en succesfuld kamp mod passiv rygning, men ikke en tilsvarende indsats mod den passive inhalering af forureningen fra bilerne.

Der findes grænseværdier, men de overskrides gang på gang. De er fastsat i et EU-direktiv, som bliver yderligere strammet i 2010. Indgreb haster, hvis Århus skal kunne overholde direktivet. Det er pinligt, at EU's bestemmelser ikke kan overholdes af miljøbevidste danskere.

Nedennævnte organisationer peger på to tiltag, der vil føre til en massiv forbedring af luften i Århus.

1. Indførelse af el-drevne letbaner til afløsning af alle de store buslinjer. Erfaringer fra europæiske storbyer viser, at letbaner kan få bilister til at skifte transportmiddel.

2. Forbedring af forholdene for cyklister og gående.

Det er mange fordele ved disse to initiativer – blandt andet:

§ Det vil afhjælpe trængslen. Bilkøerne ved indfaldsvejene til Århus bliver stadig længere. Det koster i tid og penge. I Århus-området er udgiften omkring 1 mia. kr. om året. Det ville være klogere at sætte pengene i letbaner og cykelstier end i trafikpropper.

§ Det vil give bedre vilkår for alle trafikanter. Det er værd at fremhæve, at halvdelen af de århusianske husstande ikke har bil.

 

brug masken

til at gøre opmærksom på

din protest mod forureningen fra bilerne!

 

Dansk Cyklist Forbund

Dansk Fodgænger Forbund

Jyder Mod Overflødige Motorveje

Natur & Ungdom

Kollektiv Trafik Forbund

Levende By

Mcs-Danmark (Duft- og kemikalieoverfølsomhed)

M97/Århus Miljøgruppe

 

19. april 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Løbeseddel uddelt ved aktionen]

 

 

[Se billeder fra aktionen]

 

 

 

 

 

Opdateret 19. april 2007