Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer

Letbaner

Tekstboks: M97 folder om letbane i Århus

Blodbøgen er fældet

Den 13. februar 2011 om formiddagen blev blodbøgen fældet.

 

NU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FØR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastaniealleen fældes

Juni 2008

 

Fældningen af kastaniealleen i Universitetsparken er nu gennemført.

 

Disse vejtræer havde været beskyttet af en bevarende lokalplan siden anlæggelsen af Universitetsparken.

 

Men de måtte væk for at give plads til biltrafikken.

 

Den 19. maj havde M97 foretræde for Teknisk Udvalg, hvor vi bl.a. argumenterede for at fældningen af træerne ikke kan begrundes i

letbaneprojektet.

 

Læs mere

 

M97 har længe været fortaler for et forbedret kollektivt transportsystem i form af moderne letbaner.

 

I 2005 har vi fremlagt et forslag til et sådant system, der dækker hele det sammenhængende byområde i Århus Kommune.

 

Forslaget er oprindelig udarbejdet af Knud Jørgensen i 2000.

 

Vi har lavet en skematisk sammenligning mellem Århus Kommunes ”Vision om letbaner” og M97’s ”Ren luft i Århus”.

 

M97’s hovedsynspunkter er:

A      Miljøet – både byens og det globale - skal i højsædet.

B       Hensynet til den halvdel af befolkningen, som ikke har rådighed over en bil, 

          skal i højsædet.

C       Passagerernes komfort skal i højsædet.

D       Undgå fejlinvesteringer.

E       Letbanen skal køre, hvor passagererne er - igennem bymidten og i gadeniveau

          hele vejen.

F       Den endelige vision skal være styrende for begyndelsen.

G       Barrierevirkningen ved havnen skal fjernes hurtigst muligt.

H       Borgerinddragelse – NU.

 Sammenligningen tager udgangspunkt i disse hovedpunkter.

Se også følgende dokumenter:

 

M97 høringssvar Letbane i Århusområdet etape 1

2. april 2008

 

Århus Kommunes debatoplæg Letbane i Århusområdet etape 1

Orientering og debat om Letbane i Århusområdet etape 1

Februar 2008

 

M97 debatindlæg ved borgermøde om letbaner

Offentligt orienterings– og debatmøde i Rådhushallen 6. 3. 2008

 

REN LUFT I ÅRHUS

Oplæg holdt på Selskabet for Jernbanetransport, JETRAs konference i Århus 12. 9. 2005

 

 

Se M97’s folder Ren luft i Århus - Letbane NU

 

Se Bemærkninger til M97’s principskitse REN LUFT I ÅRHUS

 

Se en Oversigt over transportpolitiske virkemidler.

 

Forslaget om letbaner, høringssvaret til trafikplan for Århus Midtby og forslaget om shuttletog kan alle ses i denne sammenhæng.

 

M97 har valgt at benytte betegnelsen ”letbane” i stedet for ”sporvogn”.

 

Letbane er en fordanskning af det engelske light rail.

 

Vi bruger det for at undgå forvekslingen med de gamle sporvogne - og fordi de fleste andre i dag, der har arbejdet med emnet i de senere år, også bruger betegnelsen letbane - det gælder fx Århus Kommune, Københavns Amt og foreningen Letbaner.dk.

Opdateret 21. april 2008