Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer

Borgerinddragelse

 

Århus Miljøgruppe M97’s historie er bl.a. historien om borgerinddragelse, der ikke blev til noget eller til alt for lidt i mange af de processer, som har at gøre med store beslutninger i kommunen.

 

Århus Kommune har vedtaget en særlig model for borgerinddragelse, som ser godt ud på papiret, men som alt for ofte mangler realitet. Senest demonstreret ved beslutningen om at lukke Åby Bibliotek og Huset.

 

M97 fortsætter med at slås for det udvidede demokrati, som er det repræsentative demokrati suppleret med en dimension af deltagerdemokrati eller borgerinddragelse.

 

Århusmodellens grundprincipper

1) Borgerinddragelsen skal tage afsæt i Århus Kommunes værdier

2) Borgerinddragelse er en obligatorisk overvejelse i startfasen af en opgave

3) Borgerne har som minimum en ret til at blive hørt

4) Hvis en gældende plan ændres, så skal det begrundes, hvorfor "aftalen” laves om

5) Borgerne skal have reelle muligheder for at deltage

A) Borgerinddragelsen skal annonceres bredt

B) Der skal tilstræbes repræsentativitet

C) Spillerummet for indflydelse skal være klart

D) Borgerinddragelsen skal ske tidligt i et procesforløb

E) Procesforløbene skal på den mest enkle måde opfylde behovet for inddragelse af borgerne

F) Debatmaterialet skal være forståeligt og tilgængeligt

G) Der skal være åbenhed om, hvem der føres debat med

H) Der lægges vægt på de gode kompromisløsninger

      I) Alle synspunkter skal indgå som baggrund for den politiske beslutning

6) Det private engagement i kommunens eller lokalområdernes udvikling skal fremmes

7) Samarbejdet med råd, foreninger og organisationer skal fastholdes og udvikles

8) Processer, metoder og faglig kompetence skal løbende evalueres og udvikles

Læs mere om Århusmodellen for borgerinddragelse på Århus Kommunes hjemmeside.

 

Eller hent en folder hos Borgerservice på Rådhuset eller Åby Bibliotek.

 

Århuskonventionen

Der er en særlig ironi ved det, når borgerinddragelsen ikke fungerer efter hensigten på miljøområdet akkurat i Århus, da FN’s konvention om borgernes miljørettigheder, Århuskonventionen, som navnet siger netop blev underskrevet i Århus. Det skete i 1998.

 

Århuskonventionen skal sikre borgerne rettigheder i forhold til

 

- at deltage i beslutningsprocesserne,

- at få adgang til viden samt

- at have klageadgang.

 

Læs om Århuskonventionen

 

- på dansk

Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Skal Århuskonventionen ikke gennemføres i Danmark?

Høringssvar fra Oluf Jørgensen, Danmarks Journalist Højskole i forbindelse med miljøministerens lovforslag om ændring af miljøoplysningsloven.

 

- på engelsk

FN’s økonomiske kommission for Europa, UNECE

Aarhus Clearing House  for Environmental Democracy

 

Opdateret 27. maj 2007