Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer

Godstrafik til og fra Århus Havn

Spørgsmålet om en acceptabel trafikløsning på landsiden for Århus Havn har været det mest centrale tema for M97 siden foreningens start i 1997.

 

Ti år efter - i 2007 - kunne M97 indsende sin indsigelse til Århus Kommunes VVM Redegørelse.

 

2007

M97’s Indsigelse vedr. Århus Kommunes VVM-redegørelse - Hovedrapport

Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard

15. september 2007

 

Indstillingen til Byrådet

Den 22. maj 2007 kom den længe ventede indstilling til byrådet om at fremlægge et planforslag til offentlig debat.

 

”Magistraten i Århus Kommune har i dag sendt et forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for en forbedret vejforbindelse til Århus Havn videre til byrådet med en indstilling om, at planforslaget fremlægges til offentlig debat.” Læs videre på Århus Kommunes hjemmeside.

 

”Det indstilles, at Byrådet tiltræder amtets opsamling på ide– og debatfasen, idet det tages til efterretning, at det i det efterfølgende arbejde med VVM-redegørelsen er valgt at belyse alternativerne på forskelligt detaljeringsniveau, hvor 0-, Hoved– og Udbygningsalternativerne belyses på detaljeret niveau, og hvor Den forsænkede vejforbindelse, Bymotorvejen og Shuttletogsløsningen belyses på et mindre  detaljeret niveau.”

 

De seks alternativer:

• Hovedalternativet: Tunnel under Marselis Boulevard - udvidelse af Åhavevej

• 0-alternativet: Ingen udbygning af Marselis Boulevard og Åhavevej, men støjafskærmning i et vist omfang

• Forsænket vejforbindelse under Marselis Boulevard - udvidelse af Åhavevej

• Udbygning af Marselis Boulevard i niveau - udvidelse af Åhavevej

• Bymotorvej i Marselis Boulevard og Åhavevej

• Shuttletogs-forbindelse

 

Byrådet behandler forslaget den 23. maj 2007.

 

2006

29. august 2006

Debatindlæg - Århus Midtpunkt - i JP Århus

Dyr tunnel forkert løsning

Af Jørgen Aakjær og Palle Bendsen, M97

 

2005

20. juni 2005

Debatindlæg   

Vejtunnel eller shuttletog

Af Jørgen Aakjær og Palle Bendsen, M97   

 

1998

28. januar 1998

Åbent brev

M97’s holdninger til udvidelse af Århus Havn

 

 

Se Århus Kommunes særlige hjemmeside: www.marselisboulevard.dk

 

Baggrundsmateriale

 

Partikler o.a. luftforurening

Fakta om partikler

Færdselsstyrelsen

 

Trafikken forurener med små partikler

Miljøstyrelsen

 

Tema: Partiklerne skal væk (MiljøDanmark 9/2003)

Miljøstyrelsens tidsskrift.

Emnenummer om partikler.

 

Regeringens partikelredegørelse fra juni 2003

 

Pressemeddelelse om storskalaforsøg med partikelfiltre på tunge dieselkøretøjer i Odense

 

National and central estimates for air emissions from road transport Technical report no. 74

Rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, som viser målinger og prognoser for udviklingen i visse former for luftforurening fra vejtransportsektoren. (Ikke partikler). Den viser, at Nox, CO og VOC alle er stærkt på retur og forventes at falde yderligere i de næste 15 år. CO2 stiger overalt.

 

Tunnelsikkerhed

EU-direktiv om sikkerhed i tunneler af 29. April 2004

 

Road tunnels and the environment

Dette papir fra belgiske forskere beskæftiger sig med den effekt på luftkvaliteten, som stammer fra tunneler i byområder.

 

FIRE IN THE COINTE TUNNEL: A DESIGN CASE STUDY

Igen belgiske forskere, der skriver om, hvilke krav de vil anbefale for en konkret tunnel mht. ventilation mv. Skrevet før branden i Mont Blanc-tunnelen.

 

ADAC undersøger sikkerheden i 49 tunneler i Europa

Den tyske bilistorganisations undersøgelse fra 14 lande inkl. Danmark.

[Virker linket ikke, så prøv at søge på ”Tunneltests” på www.adac.de ]

 

Mont Blanc tunnelens hjemmeside

 

 

Om beton og høje temperaturer

Promat - Ingeniørfirma med speciale i tunnelsikkerhed

 

Fire Chief Magazine

Her kan man også læse om de problemer, der kan opstå, når beton udsættes for meget høje temperaturer.

 

Godstransport

World Transport Policy & Practice

Artikler af forskere fra Center for Transportforskning på RUC om logistik og transport, globale forsyningskæder og ”transportindhold” i varer.

Tidsskriftet er et af verdens førende på området transportforskning.

 

Planlægning

Bent Flyvbjerg, Mette Skamriis Holm og Søren Buhl om (manglende) præcision i planlægning.

En undersøgelse af 210 store infrastruktur-projekter.

 

Opdateret 23. maj 2006