Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer

 

 

 

Temaer

Århus Miljøgruppe M97 blev i sin tid dannet for at give et aktivt modspil til byrådets planer om at udvide Århus Havn - den nuværende østhavn.

 

Foreningen har derfor fra sin start især beskæftiget sig med en række  temaer, som har med byplanlægning og transport at gøre.

 

Hvis man læser M97’s åbne brev fra januar 1998 om udvidelsen af havnen, kan man allerede der finde de temaer, som også i dag optager foreningen:

 

- Luftforurening (især partikler)

- tunnel versus shuttletog, støj

- visuel forurening

- finansiering

- demokrati (borgerinddragelse)

- livskvalitet

- beskæftigelse på havnen

- VVM-undersøgelse

- mangel på alternativer

 

I de forløbne år har M97 haft en række andre emner på dagsordenen, ikke mindst Bruuns Galleri og den manipulerede visualisering, som kom til at  ligge til grund for byrådets beslutning.

 

 

Aktuelle temaer

 

Godstrafik til og fra Århus Havn

Læs om M97’s holdninger til udvidelse af Århus Havn (Januar 1998) og om Århus Kommunes forslag om en Vejtunnel under Marselis Boulevard (2005) samt om M97’s alternative forslag om shuttletog gennem banegraven (2005) og M97’s høringssvar

 

Trafikplan for Århus Midtby

Her findes bl.a. link til Århus Kommunes forslag og til M97’s høringssvar.

 

Letbaner (moderne sporvogne). Spørgsmålet fik ny aktualitet med aftalen mellem Århus Amt og Århus Kommune i 2005.

 

 

 

 

Opdateret 15. september 2006