Forslag til Klimaplan for Århus Kommune 2008-2009

 

Århus Kommunes forslag til Klimaplan 2008-2009

 

 

 

M97 indsendte et høringssvar til klimaplanen

Århus Miljøgruppe anerkender byrådets politiske mål om, at Århus Kommune (som bysamfund) vil blive CO2-neutral i 2030, men ….

 

· Klimaplanen risikerer at blive underprioriteret, hvis dens mål ikke skrives ind i de overliggende plan

· Forslaget, der skulle være en plan, rækker kun til udgangen af indeværende år

· Forslagets reduktionsmål er meget langt fra at bringe os nærmere målet

· Og der mangler meget i listen over konkrete projekter, for at det kan virke sandsynligt, at man er på sporet

· Ikke mindst er trafikken fraværende, selv om den tegner sig for næsten ¼ af den samlede udledning

 

Læs M97’s høringssvar her

 

Bilag til høringssvar

· M97 beregninger vedrørende Klimaplanens reduktioner pr. person

· M97 beregninger vedrørende Klimaplanens reduktioner for hele kommunen

Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer

Forslag til Klimaplan for Aarhus Kommune 2012-2015

 

Aahus Kommunes forslag til Klimaplan 2012-2015

 

M97 indsendte et høringssvar til klimaplanen sammen med VedvarendeEnergi og NOAH Energi og Klima

 

Udkastet til Klimaplan 2012-2015 er i vore øjne et godt udkast, som vi på lange stræk kan bifalde.

 

Vi har imidlertid en del kritikpunkter samt nogle forslag.

 

Læs Det fælles høringssvar her