Storbrand i Buncefield, England

 

Maj 2009

Den 11. december 2005 gik der ild i et oliedepot i Buncefield nord for London. Branden udviklede sig eksplosivt og er blevet omtalt som den største i fredstid i Europa.

Læs fx Wikipedia artiklen her

 

Den gav også dønninger i Århus, hvor Beredskabskommissionen bad Århus Brandvæsen om at udarbejde en redegørelse for beredskabet i forhold til olielagrene på Århus Havn. Brandvæsenets analyse er iflg. Århus Stiftstidende (28.2.2009) færdig, men altså for sent til at den kunne medvirke til at forebygge den voldsomme brand i Westways Terminals den 27. juli 2008.

 

Det haster med at brandsikre havnen

”Byrådet er under pres for at betale 20 millioner kr. til nyt brandslukningsudstyr til oliehavnen her og nu. Risikoen for ny storbrand er så stor, at det kun kan gå for langsomt.”

Århus Stiftstidende-artikel 28. februar 2009

 

Af denne artikel fremgår det at Brandvæsnets største ønske er bedre materiel. Det er ganske forståeligt. I M97 har vi ikke haft lejlighed til at læse rapporten, men vi har studeret rapporterne i kølvandet på Buncefield katastrofen, og heraf fremgår det, at der er mange andre forhold, det vil være væsentligt at gennemgå/rette op på i forebyggelsen.

Læs 78 anbefalinger (på engelsk)

 

 

Brandene på Århus Havn

August 2008

 

Tre brande i virksomheder på Århus Havn inden for et halvt år giver anledning til bekymring om sikkerheden på havnen og fornyet anledning til at påpege det betænkelige i at blive ved med at tillade risikovirksomheder at udvide eller slå sig ned så tæt på midtbyen, der er tæt beboet og i dagtimerne tæt befolket med ansatte.

 

M97 har derfor skrevet til Nicolai Wammen dels i hans rolle som af borgmester i Århus og dels i hans rolle som formand for Havnebestyrelsen for Århus Havn.

 

Læs brevene her:

 

Brev til borgmester Nicolai Wammen

 

Brev til Havnebestyrelsesformand Nicolai Wammen.

 

Se omtale i TV2 Østjylland

 

TV2 Østjyllands program UD MED SPROGET havde en debat med flg. Deltagere:

Rådmand Peter Thyssen (RV), havnedirektør Bjarne Mathiesen, byrådsmedlem Ejgil Rahbek (V), næstformand i M97 Palle Bendsen. (Debatten er ikke længere tilgængelig)

 

M97 har tidligere udtrykt, at der er noget problematisk ved de to roller, idet formanden for Havnebestyrelsen er forpligtet til at varetage havnens interesser, fx virksomhedernes udfoldelsesmuligheder - også selv om de måtte stride mod borgernes interesser eller hensynet til byens borgere, fx sikkerhed, sundhed og et godt miljø. Og det må byens borgere da kunne forvente, at byrådet med borgmesteren i spidsen tager sig af!

 

Se læserbreve i Århus Stiftstidende fra medlem af M97 om brandene på havnen.  

 

 

 

 

Opdateret 13. maj 2009

Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer