M97 om Århus Kommunes klimaplan

Århus Miljøgruppe kommenterede kommunens første klimaplan.

Læs her

 

M97 om brandene på Århus Havn i 2008

Tre brande inden for et halvt år, der kunne være endt katastrofalt.

Læs her

 

 

M97 om letbane i Århus

M97 har længe været den stærkeste fortaler for en letbane i Århus.

Læs mere her

 

- men det skulle ikke være en letbane, der betød vejudvidelser på bekostning af Vennelystparken, Universitetsparkens lokalplanbeskyttede kastaniealle langs Nørrebrogade eller den store blodbøg på Randersvej.

Læs mere her

 

 

M97 om borgerinddragelse

M97 har siden 1997 taget demokratiet på ordet - og blandet os i kommunens planer for byen og havnen.

Læs mere her

Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer

Tekstboks: Foreningens formål er overordnet at medvirke til at forbedre livsbetingelserne i Århusområdet.  

Dette arbejde kan bl.a. bestå i  
•  at etablere et folkeligt mod- og medspil til de offentlige myndigheder i sager, der er vigtige for borgerne  
•  at sikre øget fokus på alle former for miljøspørgsmål  
•  at foreslå projekter og løsningsmodeller, der kan forbedre sundheden og trivslen.